4 مرحله برای ترمیم، کفسابی سنگ مرمر و پرداخت کاری آن

شستشوی نما بدون نیاز به داربست و با استفاده از طناب و کلایمر