تفاوتِ معماریِ داخلی با طرّاحیِ داخلی

 

بخشِ دوم

دکوراسیونِ داخلی چیست؟

دکوراتورِ داخلی صرفن دغدغه‌ی جنبه‌های زیبایی‌شناسانه‌ی ساختمان، شاملِ طرحِ رنگ، اثاثیه و کارهای هنری را دارد. این موضوعات در جنبه‌ی هنریِ ساختمان دخیل هستند و کمتر به جنبه‌ی علمیِ آن مربوط می‌شوند. دکوراتورهای داخلی اصلاَ دغدغه‌ی طراحیِ سازه‌ی ساختمان را ندارند و نیازی هم نیست درباره‌ی  مقرراتِ ساختمانی آگاه باشند.

معمولاَ  نیازی نیست که یک دکوراتورِ داخلی از ابتدای ساختنِ ساختمان مشارکت داشته باشد و نیازی نخواهد داشت که دانشِ عمیقی از عناصرِ تکنیکی مثلِ [۱] CAD  و طراحیِ سازه داشته باشد. آنها لازم است که بسیار هنری باشند و چشمانی پرذوق برای روندها و جزئیاتِ زیبایی‌شناسانه داشته باشند.

همه‌ی طراحانِ داخلی، حتی آنها که آموزشِ معماریِ داخلی دیده‌اند، باید در زمینه‌ی هنرِ دکوراسیونِ داخلی مهارت داشته باشند تا به خوبی کارشان را تکمیل کنند.

خلاصه

معماریِ داخلی:  موازنه‌ی هنر و علمِ طراحیِ یک فضای داخلی که همه‌ی عناصرِ ساخت را  موردِ توجه قرار می‌دهد. اگرچه، یک طراح که آموزشِ معماریِ داخلی دیده است، نمی‌تواند به صورتِ حرفه‌ای چنین عنوانی را به خود بدهد، مگر آنکه گواهیِ حرفه‌ای در چنین موضوعی داشته باشد.

طراحیِ داخلی: حرفه‌ای با تنوعِ گسترده است، که همه‌ی ابعادِ طرح‌ریزی [۲] و طرّاحیِ فضاهای داخلی در محیطِ مصنوع [۳] را مورد توجه قرار می‌دهد. نقشِ هر دو نفر طرّاحِ داخلی می‌تواند با هم بسیار متفاوت باشد.

دکوراسیونِ داخلی:  این حرفه صرفن دغدغه‌ی دکوراسیون یا « هنرِ» در یک فضا را دارد که شامل اثاثیه و طرح‌های رنگ می‌شود.

اصطلاحِ طراحیِ داخلی به صورتِ بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود و می‌تواند شاغلینی با سطحِ مهارتِ بسیار گوناگون را در نظر داشته باشد. این همان موضوعِ تداخل است که موجب ابهام و سردرگمی در تمایزگذاریِ آن با معماریِ داخلی و دکوراسیونِ داخلی می‌شود. اگرچه، گستره‌ای از سطوحِ مهارت در یک حرفه‌ی فرضی در هر رشته‌ای معمول است و استدلالِ تفاوت بینِ معماریِ داخلی و طراحیِ داخلی قابلِ توجه یا سازنده نیست.  

 

معماریِ داخلی: موازنه‌ی هنر و علمِ طراحیِ یک فضای داخلی که همه‌ی عناصرِ ساخت را موردِ توجه قرار می‌دهد.

معماریِ داخلی: موازنه‌ی هنر و علمِ طراحیِ یک فضای داخلی که همه‌ی عناصرِ ساخت را موردِ توجه قرار می‌دهد.

 

منبع:  IDI Design Blog

 

مرتبط: تفاوتِ معماریِ داخلی با طرّاحیِ داخلی، بخشِ اول ، انتظاری که طراحانِ داخلی از خانه‌ی هوشمند دارند ،  ۱۰ ترفند برای طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای کوچک و فضاهای داخلی در معماری و لایه‌های معنایی، پخشِ پایانی

 

 

 

[۱] computer-aided design

[۲] planning

[۳]  built environment

تفاوتِ معماریِ داخلی با طرّاحیِ داخلی

بخشِ اول

بالاخره، معماریِ داخلی چیست؟ بحث پیرامونِ اصطلاحاتی چون معماری، معماریِ داخلی، طراحیِ داخلی و دکوراسیونِ داخلی شدّت گرفته است. در مرکزِ این گفتگو کمرنگ شدنِ خطوطی که نقش و مسئولیت‌های هر یک از این حرفه‌ها را تعریف می‌کنند، قرار دارد. کجا طرّاحیِ داخلیِ یک فضا پایان می‌گیرد و معماری آغاز می‌شود و بالعکس؟

در چند دهه‌ی گذشته، عواملِ زیادی بوده‌اند که بر ابهامِ این عناوین افزوده‌اند؛ پیشرفتِ آموزشِ طراحیِ داخلی یکی از آنهاست. این موضوع در جای خودش سببِ افزایشِ گستره‌ی این حرفه شده است و بسیاری از طراحانِ داخلی را به سمتِ مشارکتِ بیشتر در ابعادِ معمارانه و تکنیکیِ طراحیِ داخلی و مشارکتِ کمتر در بخشِ نرمِ دکوری و مبله کردن، بُرده است.

 

طراحیِ داخلی یا معماریِ داخلی؟

طراحیِ داخلی یا معماریِ داخلی؟

در نتیجه، بسیاری از رشته‌های دانشگاهیِ طراحیِ داخلی به رشته‌های معماریِ داخلی تغییرِ نام داده‌اند تا دقیق‌تر آنچه پوشش می‌دهند را بازتاب دهند. چنین رشته‌هایی محبوبیتِ زیادی پیدا کرده‌اند. تربیتِ در حالِ افزایشِ طراحانی با دانشِ معماری، در جای خودش باعثِ  دشواریِ  تمایزگذاری میانِ معماری و طرّاحیِ داخلی شده است.

بنابراین، باید پرسید: معماریِ داخلی چیست؟  و شاید پرسشی از آن مهمتر: چگونه از معماری، طرّاحیِ داخلی و دکوراسیونِ داخلی متمایز می‌شود؟ در ادامه به بررسیِ نقش‌ها و مسئولیت‌های متمایزِ این حرفه‌ها می‌پردازیم.

معماریِ داخلی چیست؟

 

طراحیِ داخلی یا معماریِ داخلی؟

طراحیِ داخلی یا معماریِ داخلی؟

اگر بخواهیم بیانی غیرمنعطف داشته باشیم، باید بگوییم معماریِ داخلی یک موضوع است و نه یک حرفه. تخصیصِ اصطلاحِ  «معمار» ( مانند « دکتر») محافظت‌شده است و نمی‌تواند توسطِ کسی که پیش‌نیازها و گواهی‌های مشخصی را ندارد، استفاده شود.

معماریِ داخلی به عنوانِ یک اصطلاح بر اثرِ افزایشِ گستره‌ و مسئولیت‌های طراحانِ داخلی در زمانِ اخیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، که بخشِ زیادی از آن در نتیجه‌ی پیشرفت‌هایی در فنّاوریِ طراحی(CAD)  و همچنین پیشرفت‌هایی در آموزشِ طرّاحیِ داخلی بوده است. اکنون بسیاری از دوره‌های دانشگاهی به دانشجویان در موردِ عناصرِ سازه‌ای تکنیکیِ ساختمان‌ها آموزش می‌دهند، که همین موضوع آغازِ کمرنگ شدنِ مرز بینِ معماری و طراحیِ داخلی بوده است. نقشِ هر دو طراحِ داخلیِ متفاوت می‌تواند به شدت با یکدیگر تفاوت داشته باشد. در حالیکه ممکن است یکی از آنها دغدغه‌ی دکور و مبلمان و پروژه‌هایی با مقیاسِ کوچک را داشته باشد، دیگری ممکن است دغدغه‎‌ی پروژه‌های بزرگتری شاملِ مهارت‌های تکنیکی و همین طور هنری و زیبایی‌شناسانه  را داشته باشد. طرّاحِ دوم بیشتر محتمل است که آموزشِ معماریِ داخلی دیده باشد.

کاربستِ معماریِ داخلی نیاز دارد که طراحان تقریباَ هر چیزی را که به ساختنِ فضایی داخلی که بر روی سکونت انسانی تاثیر می‌گذارد، مرتبط است، شاملِ مواد، پرداخت‌ها [۱]، نیازهای الکترونیکی، لوله‌کشی، نورپردازی، تهویه، ارگونومی و استفاده‌ی هوشمندانه از فضا را در نظر بگیرند. طراحانِ داخلی با آموزش دیدنِ معماریِ داخلی معمولاَ در فرآیندِ ساخت حاضر خواهند بود و در طولِ تمامیِ مراحلش نظر با اهمیتی خواهند داشت، از طرح‌های اولیه تا آخرین دستکاری‌ها.

 

طراحیِ داخلی یا معماریِ داخلی؟

طراحیِ داخلی یا معماریِ داخلی؟

 

 

نیازهای متغیّرِ جامعه‌ی مدرن، نقشِ طراحانِ داخلیِ آگاه از معماری را به شکل فزاینده‌ای مهم ساخته است. خصوصاَ در فروشی ، اغلب فقط داخلِ یک ساختمان بازطراحی می‌شود، در حالیکه پوسته‌ی بیرونیِ ساختمان دست‌نخورده باقی می‌ماند. این نوع از پروژه‌ی نوسازی قلمروی واقعیِ معماریِ داخلی است.

به بیانی ساده و کلّی، طرّاحیِ داخلی بیشتر با جنبه‌ی هنریِ ساختمان مرتبط است و معماریِ داخلی با جنبه‌ی علمیِ آن.  

 

منبع:  IDI Design Blog

 

مرتبط: انتظاری که طراحانِ داخلی از خانه‌ی هوشمند دارند ،  ۱۰ ترفند برای طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای کوچک و فضاهای داخلی در معماری و لایه‌های معنایی، پخشِ پایانی

 

[۱]  finishes

انتظاری که طراحانِ داخلی از خانه‌ی هوشمند دارند

 

ظاهرِ نمایشیِ خانه‌ی مجردی دیگر جواب نمی‌دهد

توماسو کورا نظراتِ صریحش را با دنیای طراحی به اشتراک می‌گذارد

یکی از بنیان‌گذارانِ شرکتِ طراحیِ  تیپیک می‌گوید: « « بازار» کاملاَ محافظه‌کار است؛ هر سال خواستارِ رنگ‌ها و پرداخت‌های جدید شده، اما در بیست سالِ گذشته  در زمینه‌ی فراوری [۱] و فنّاوری نوآوریِ چندانی نداشته است.  این آخرین فرصت برای بازارِ طراحی – منظور اقتصادِ ساختمان و اقتصادِ اثاثیه [۲] – است تا اختیارِ این قطار را به دست بگیرد، در غیرِ این صورت شرکت‌های فنّاوری شروع به ارائه‌ی راهِ حل‌های گوناگون خواهند کرد که همه‌ی آن طراحی‌های پرارزش و اثاثیه را [ از ما می‌گیرد و] از رده خارج می‌کند.»     

طراحانِ داخلی، به شما هشدار داده شده است:  یا بجنبید یا شرکت‌هایی مانندِ اپل یا آمازون سبکِ شما را می‌قاپند. اگرچه کورا که ساکنِ ویچنزای ایتالیا است اصرار دارد که « صنعتِ طراحی بسیار دیر به موضوعِ فنّاوری وارد شده است» ، در چند سالِ گذشته انقلابی برای یکپارچه کردنِ جهان‌های فنّاوری و طراحیِ داخلی به حرکت درآمده است. در حالیکه، خدماتی مثلِ هوم‌وینگز [۳] ، وبسایتی که مشتریان را با طراحانِ بخصوصی مرتبط می‌کند، داخل خانه را جوری طراحی می‌کنند که برای افرادِ معمولی قابلِ ارتباط برقرار کردن و مقرون به صرفه باشد، همچنین  تغییراتِ کوچکی را در کارکرد فضا‌های مشخصی درونِ خانه مشاهده کرده‌ایم.

اتصال به شکلی نمایی [۴] افزایش یافته است و اگرچه شرکت‌های فنّاورانه بر روی دستگاه‎های موجود تمرکز کرده‌اند، اما این موضوع نیاز به رابط‌هایی [۵]  نو دارد. گرمایش را در نظر بگیرید: گرمای فعّالِ انباشته، ترموستاتِ هوشمند، روشِ گرمایشیِ اقتصادی‌تری ( و کنترل‌شده‌)  برای خانه‌ی شما عرضه می‌کند.دریچه‌‌های رادیاتورِ هوشمند نیز خدمتِ مشابهی را ارائه می‌دهند اما با صدا کنترل می‌شوند: ایده آن است که ساکنین بتوانند از یک اتاق به اتاقِ دیگر به راحتی دما را تغییر دهند.

آشپزخانه‌ی طبیعی- تکنیکی

اخیراَ، عنوان‌هایی در روزنامه‌ها ناباورانه از استفاده از فنّاوریِ خانه‌ی هوشمند برای تحقیقاتِ جنایی خبر می‌دادند. برخی از اشیای هوشمند می‌توانند اطلاعات زیادی از خانه را ذخیره کنند. این به آن معناست که مثلاَ یخچالِ هوشمندِ شما می‌تواند یک شاهدِ بالقوّه باشد! توماس کورا می‌گوید که آشپزخانه مناسب‌ترین جای خانه برای هوشمندسازی است.

او توضیح می‌دهد: « آشپزخانه فنّی‌ترین بخشِ خانه است. شما به گرما و سرما، آب و آتش،  الکتریسیته و گاز، یکجا دسترسی دارید. شما عناصری برای بازی دارید. » به همین منظور یک شرکت سنگ در تومبولو نزدیکِ ونیز به شرکتِ تیپیک نزدیک شد. این شرکت به دنبال کاربرد سنگی ترکیبی که ارزان‌تر و بوم‌شناسانه‌تر [۶]  از سنگِ معمولی تولید کرده بود، می‌گشت که در نهایت منجر به این شد که شرکتِ تیپیک میزِ آشپزخانه‌ی تولر [۷]‌ اش را با استفاده از کمپوزیت تولید کند.

این میز مانند میزِ کاری معمول به نظر می‌رسد، تا زمانی که دستتان را رو به سنسور تکان دهید تا قسمتی از سنگ پایین برود و یک سینک پدیدار شود. این میز کمی مرغِ طوفان، کمی جیمز باند و طبقِ گفته‌ی کورا آینده‌ی طراحیِ داخلی است. « تحقیقاتِ ما بر پایه‌ی آن است که با استفاده‌ی متفاوت از فضا، کارها را آسانتر کنیم. با فنّاوریِ هوشمند می‌توانید کارکردِ چیزها را بسته به نیازی که دارید، تغییر دهید. چرا با فنّاوری‌ای سر و کار نداشته باشیم که به ما این امکان را بدهد که میزِ آشپزخانه‌ی یکپارچه‌ای داشته باشیم که تنها زمانی که به چیزی احتیاج داریم بتوان چیزها را بر روی آن پدیدار کرد؟»  با آشپزخانه‌ی تولر ، می‌توانید بلافاصله پس از تکه‌تکه کردن گوشت دستانتان را بشویید، تا شانسِ آلودگیِ متقابل کاهش یابد. کورا این گونه توضیح می‌دهد: « مراحلِ آشپزی آسانتر و سریعتر می‌شوند. این ساده است اما از قبل هوشمندتر است. این همان کمکی است که فناوری به شما کرده است.»

خانه‌ی هوشمند همراه با پیشرویِ طراحی

کورا برای توضیح درباره‌ی آشپزخانه‌ی تولر ، شش بار از لغتِ طبیعی استفاده می‌کند. به نظر می‌آید برای ادغام کردنِ فنّاوری با طراحیِ داخلی، رابطِ طبیعی اهمیت پیدا می‌کند. کای پرایس، یکی از مالکینِ آت ‌پینتا می‌گوید: «ما اَشکالِ خوشایندی که افراد در خانه‌هایشان از فنّاوری استفاده می‌کنند را دیده‌ایم، اما طراحی همچنان پیشرو است. شما همچنان می‌خواهید که خانه‌تان حسی ارگانیک و خودمانی باشد.»

آت پینتا [۸] به صورتِ تخصصی در زمینه‌ی طراحی‌ِ تحتِ تاثیرِ سبکِ اسکاندیناوی فعّال است، که به اندازه‌ای که کارکردی است، مینیمال نیست. خانه‌ا‌ی با ظاهرِ مجردی که با  تلویزیون‌های تختِ عظیم و سخت‌افزارِ کروم دیگر از رده خارج هستند. پرایس ادامه می‌دهد: « به جای آن، موضوع قرار دادنِ عناصرِ فنّاوری در خانه به شکلی برازنده و فکرشده است. »

طراحِ داخلیِ دیگری به نامِ ابیگیل آهِرن  که به خاطرِ طراحی‌های ماکسیمالش شناخته می‌شود، به شکل مشابهی بر این موضوع تأکید می‌کند که نیازی نیست فنّاوری حالتِ زیبایی‌شناسانه‌ی خانه را مختل کند.  او می‌گوید: « اگر می‌خواهید عماصرِ فلزیِ بیشتری را وارد اتاق کنید می‌توانید با ‌رنگ‌های طلایی یا کروم که با فلزات جورتر هستند، فضا را گرمتر نشان دهید. زمانی که سینکِ ناپدیدشونده و تلویزیونی که به شکل تابلوی نقاشی هم در می‌آید و محصولاتِ هوشمندِ دیگر به خوبی در کنارِ هم قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد که ادغام یکپارچه کلیدی است.

کای پرایس نیز آینده‌ی طراحیِ داخلی را گره خورده به فنّاوری می‌بیند. « این بدونِ شک جایی است که طراحیِ داخلی به سمتش در حالِ حرکت است. این که چقدر دیگر در آینده به این نقطه برسیم، بسته به طراحانِ داخلی است.» تواناییِ بهره بردن از نوآوری‌های گوناگون که با شتاب به این صنعت وارد می‌شوند. همان طور که توماسو کورا می‌گوید: « فنّاوری کمک می‌کند که چیزها به شکلِ هوشمندتری ساخته شوند. اما خودِ طراحیِ داخلی مدت‌های مدیدی است که درونِ خودش نوآوری‌ای نداشته است. یک میز ۲۰۰ سال است که یک میز است، در حالیکه احتمالاَ از میزمان بیشتر از دستگاه‌هایمان استفاده می‌کنیم.  برای چه روی تغییر دادنِ آن کار نکنیم؟

 

آشپزخانه‌ای که در آن طراحیِ داخلیِ زیبا با سیستمِ آشپزیِ هوشمند ادغام شده است.

آشپزخانه‌ای که در آن طراحیِ داخلیِ زیبا با سیستمِ آشپزیِ هوشمند ادغام شده است.

 

منبع: the ambient  

مرتبط: خانه‌ای معاصر برای آینده، قلمروی تلاقی/ گروهِ طراحی داخلیِ کای‌این

 

[۱] processing

[۲] furniture

[۳] Homewings

[۴] exponentially:  منظور رشدی سریع و خیر‌ه‌کننده است که نمونه‌اش در ریاضیات هنگامِ مشتق‌گیری از توابع نمایی دیده می‌شود. 

[۵] interfaces

[۶] ecological   

[۷]  Tulèr

[۸] Att Pynta

فضا، مکان و علومِ اجتماعی

نوشته‌ی صنم روحی

بخشِ دوم و پایانی

فضا و انسان‌شناسی [۱]

اصطلاحاتِ فضا و مکان در انسان‌شناسی غالباَ به جای هم به کار می‌روند. مگر در مواردی که فرد مشخصاَ در موردِ « ساختنِ مکان» صحبت کند، اصطلاحِ فضا در ادبیاتِ انسان‌شناسی مقدّم است. اصطلاحی کلیدی که با مکان/ فضا فرو می‌ریزد، « فرهنگ» است. همان طور که پیشتر اشاره شد، انسان‎شناسی در سال‌های ابتدایی‌اش فضا را به شکلی ضمنی «حاضر» در نظر می‌گرفت که به عنوانِ بخشی از محیطِ طبیعی داده شده [۲] است، که تشکیل فرهنگ‌های مبتنی بر فضا را تعیّن می‌بخشد و قابلِ تحقق می‌سازد. انسان‌شناسیِ اولیه با فضا به مثابه‌ی یک پس‌زمینه [۳] برخورد می‌کرد و به شکلی تا حدی ضرورت‌یافته آن را مورد تأکید قرار می‌داد ( فرهنگ را به صورتی فضایی‌شده می‌دید). برای آن انسان‌شناسان، رابطه‌ی قوی بین قلمرو ( یا فضا و مکان) ، جامعه و فرهنگ برقرار بود. برای نمونه، در هند در ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ، به « مطالعات دهکده» می‌توان به عنوانِ تجسمِ این نوع نگاه در عمل  نگریست؛ یعنی نگاهی که در آن فضا/ مکان هرگز به تصریح نظریه‌پردازی نمی‌شود. در نتیجه، این « زمینه‌ی» ثابت و ایستا به عنوان محل یا موقعیتی برای بررسیِ قوم‌شناختی [۴]،  پرسش‌نشده باقی ماند. این تصورات با آغازِ نقدِ واسازانه [۵] در ۱۹۸۰ و دهه‌ی ۹۰، در کنارِ چرخشِ فضایی و تمرکزی بر روی فرآیندِ جهانی‌سازی، به شکلِ چشمگیری تغییر کرد. از دهه‌ی هشتاد، انسان‌شناسانی چون آپادورای [۶]، گوپتا [۷] و فرگوسن در میانِ دیگران، ایده‌ی فرهنگی که در « مکان‌ها » می‌نشست را به چالش کشیدند. جهانی‌سازی به عنوانِ بی‌ثبات‌‌کننده‌ی ایده‌ی فرهنگِ مبتنی بر فضا نگریسته می‌شود و بنابراین از آن زمان با انفجاری از ادبیاتِ پژوهشی روبروییم که فرهنگ را قلمروزدایی‌شده [۸] و مشخص‌شده با جریان‌ها و چندگانگی می‌بیند. در هر دو انسان‌شناسیِ اولیه و اخیر، چیزی که در فهمِ فضا/ مکان مشترک است، آن است که برساخته‌ای اجتماعی [۹] است که به صورتِ جمعی تجربه می‌شود. همچنین، فرهنگ فضایی‌شده است، یعنی فرهنگ به صورتِ فضایی تولید و ابراز می‌شود، اما این فرآیندی پویا است که در آن فضا فرهنگ را بازتاب می‌دهد  و همچنین دگرگون می‌کند. فضا در انسان‌شناسی ابعادِ نظریِ گوناگونی دارد- فضا تجسم یافته، برساخته‌ی اجتماعی، تولید شده‌ی اجتماعی است و خودِ آن درونِ فضایی گفتمانی [۱۰] قرار دارد. فضاها می‌توانند جنسیتی‌شده، تجسم‌یافته، به چالش کشیده شده، عمومی، خصوصی، ساخته شده و ساخته نشده باشند. خاطره، معانیِ بیشتری را بر روی فضا حک می‌کند، در حالیکه ارتباطاتِ اجتماعی فضاها را می‌آفریند و شکل می‌دهد. نظریه‌های برساختِ اجتماعی و تولیدِ فضا بر روی نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌ای که فضا را برمی‌سازند و تولید می‌کنند تمرکز دارند که در پی‌اش بر روی عملِ اجتماعی اثر می‌گذارند. فضا از این منظر برساخته‌ی اجتماعی است. فضاهای فیزیکی در رابطه‌ای دیالکتیکی با جوامعی که در آن قرار دارند، هستند. ستا لو (۲۰۰۰) مطرح می‌کند که  برساختنِ فضا پدیدارشناسانه است – فضاها به وسیله‌ی مبادلاتِ اجتماعیِ افراد، خاطرات، تصاویر و استفاده‌ی روزمره از زمینه‌ی مادی،  به صحنه‌ها و افعالی که معنایی نمادین را می‌رسانند، بدل می‌گردند.

تولیدِ اجتماعیِ فضا با ابعادِ اجتماعی، سیاسی،  ایدئولوژیک و فنّاورانه شکل داده می‌شود و به این وسیله‌ مادیتی را برای برساختن و تولیدِ فضا فراهم می‌آورد. به جای دیدنِ فضای محلّی و فضای جهانی به عنوانِ دو چیزِ متفاوت، که برخی جغرافی‌دانان آن را چنین می‌بینند، باید فضای محلّی را جایی ببینیم که فرآیندهای جهانی در آن محلیتش را دگرگون می‌سازند و بالعکس.

اما لازم  نیست برساختن و تولیدِ فضا را همواره جشن بگیریم ( اگرچه تا اندازه‌ای ضروری شده باشد). افزایش و به جریان افتادنِ اطلاعات و دانش در اواخرِ قرن بیستم و اوایلِ قرنِ بیست و یکم، عدمِ قطعیت‌ها را بالا برده است. دورادوریِ [۱۱] عمومی‌شده‌ی جَوهای زندگیِ اجتماعی به وسیله‌ی فرآیندهای دورسازیِ [۱۲] فضا-زمان ( همانگونه که گیدنز در ۱۹۹۱ در کارِ دیگرش توضیح می‌دهد) یا فشرده شدنِ فضا-زمان( چنانکه در ۱۹۹۱ ، توسطِ هاروی ارائه شد) بسیاری از گره‌هایی که زمانی شرایطِ زندگیِ روزمره را در مکان نگه می‌داشت، باز کرد و آن‌ها را در سراسرِ فضاهای بسیار بزرگترِ فراملّیِ تعلق و عدمِ تعلق بازآمیخت. فضاها می‌توانند- البته نه همیشه شسته و رُفته- دوتایی‌های تعلق/ عدمِ تعلق، ریشگی/ ریشه‌کنی، درون/ برون، مرکز/ حاشیه، عمومی/ خصوصی، محلی/ جهانی یا فراملّی بسازند و گروهی را بر گروهِ دیگر مُرَجّح دارند. موس (۲۰۰۳) به ما نسبت به ماهیتِ به چالش‌کشیده‌ شده‌ی فضا هشدار می‌دهد که در آن تمایزهای محلّی/ جهانی، توسعه‌نیافته/ توسعه‌یافته در تقسیم‌بندیِ کاست- کلاس، قومیت و جنسیت بیانی دوباره پیدا می‌کنند. در نهایت، این دوتایی‌ها ارتباطات قدرتند که در سطوحِ متفاوت بسیاری بازتولید می‌شوند. این ماهیتِ به چالش کشیده‌شده‌ی فضا و مکان ما را وامی‌دارد که « فضا/ مکان» را از قاموسمان [۱۳] طرد نکنیم، بلکه فضا را به عنوانِ چیزی که  اهمیتی پایدار  در علومِ اجتماعی دارد که به وسیله‌ی آن می‌توانیم از لایه‌های گوناگونِِ فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ که فضا/ مکان را تشکیل می‌دهند، پرده‌برداری کنیم. با برگشتن به پرسشی که در ابتدا مطرح کردیم، نتیجه می‌گیریم که « چه؟»، « چه کسی؟» و « چگونه؟» را نمی‌توان از « کجا» جدا کرد. هر یک [ از این پرسش‌ها] دیگری را شکل می‌دهد.

 

نیروهای مختلفِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فضا را تولید و بازتولید می‌کنند.

نیروهای مختلفِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فضا را تولید و بازتولید می‌کنند.

 

« چه؟»، « چه کسی؟» و « چگونه؟» را نمی‌توان از « کجا» جدا کرد. هر یک [ از این پرسش‌ها] دیگری را شکل می‌دهد.

« چه؟»، « چه کسی؟» و « چگونه؟» را نمی‌توان از « کجا؟» جدا کرد. هر یک [ از این پرسش‌ها] دیگری را شکل می‌دهد.

 

منبع: NIAS Consciousness Studies Programme

مرتبط: فضاهای داخلی در معماری و لایه‌های معنایی، بخشِ اول ، بخشِ دوم، بخشِ سوم، بخشِ چهارم، بخشِ پایانی ، فضا، مکان و علومِ اجتماعی، بخشِ اول

 

 

[۱] anthropology

[۲] given

[۳] background

[۴] ethnographic

[۵] deconstructivist critique

[۶] Appadurai

[۷] Gupta

[۸] de-territorialised

[۹] socially constructed

[۱۰] discursive space

[۱۱] disembedding

[۱۲] distantiation

[۱۳] lexicon

فضا، مکان و علومِ اجتماعی

 

 نوشته‌ی صنم روحی [۱]

بخشِ اول

چرخشِ فضایی در علومِ اجتماعی

مفهوم‌پردازیِ فضا ( در کنارِ زمان) تاریخچه‌ای پر فراز و نشیب  دارد که تا زمانِ  افلاطون و ارسطو ، یعنی اشخاصِ برجسته‌ای که بنیان‌گذارانِ نظریه‌ی اجتماعی و سیاسی هستند، ریشه دارد. این مقاله تبارشناسیِ فضا [۲] را با برگشتن به زمان‌های دور ردگیری نمی‌کند، بلکه به جای آن تمرکزش را بر روی « چرخشِ فضایی» که در دهه‌ی ۸۰ میلادی – یعنی زمانی که تأکید بر روی فضا توجهِ آکادمیک را به خود شدیداَ جلب کرد- اثرش را بر روی علومِ اجتماعی گذاشت، می‌گذارد. تحولاتِ فضاییِ مشاهده‌شده از دهه‌ ۶۰  تا دهه‌ی ۸۰ میلادی، اندیشمندانِ سیاسی و فیلسوفان را بر آن داشت که به فضاها و تحولاتشان با جدیت نگاه کنند ( بخشی بخاطرِ پتانسیلِ رهایی‌بخشش از ‌زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری). فوکو با استفاده از بازشناسی [۳] اعلام کرده بود که « «مقطعِ حاضر[۴]» بالاتر از تمامیِ مقاطعِ فضا» با همزمانی و مجاورتِ چیزهای « نزدیک و دور، در کنارِ هم و پراکنده» مشخص شده است. ( فوکو، ۱۹۸۶: ۲۲). بنابراین فضا در نیمه‌ی دومِ قرنِ بیستم بدل به ابزاری تحلیلی- انتقادی‌ برای نظریه‌پردازان در رشته‌های گوناگونِ علومِ اجتماعی شده است. این چرخشِ فضایی ( با کارهای هنری لوفور، میشل دوسِرتو و جغرافی‌دانانی چون ادوارد سویا و دیوید هاروی در میانِ دیگران) تاکنون فضا را به مثابه‌ی ابزار مفهومیِ کلیدی در علومِ اجتماعی برساخته است.

این بدان معنا نیست که مفهومِ فضا/ مکان [ به کلّی] از علومِ اجتماعی غایب بوده است. پژوهشِ انسان‌شناسانه/ جامعه‌شناسانه‌ی میدانی بر مبنای مکان دنبال می‌شده، [اما] مسئله آن است که مکان، داده شده [۵] در نظر گرفته می‌شده است. برای نمونه، انسان‌شناسانی که برای مطالعه‌ جوامعِ مشابهِ ملانزیایی [۶] یا دیگر جوامعِ  « مهجور» و « ابتدایی» به رمزگشایی از کیهان‌شناسیِ آن جامعه تمایل داشتند. کیهان‌شناسی را می‌توان مجموعه‌ای از دانش، باورها، تفسیرها و اَعمالِ یک جامعه یا فرهنگ در ارتباط با توضیحاتشان درباره‌ی ریشه‌ها و تکاملِ جهان و همچنین نقش و معنای انسان‌ها، زندگی و جهان درونِ گیتی یا کیهان، تعریف کرد. کیهان‌شناسیِ هر جامعه‌ی در نظر گرفته شده[ مفهومی] جهانی نبود، بلکه بر مبنای فضا و زمان [ در آن جامعه‌ی بخصوص]  [ به وجود آمده] بود. انسان‌شناسان که از پیش دغدغه‌ی فرهنگ را داشتند و به آن مشغول بودند، جویای این پرسش که چه چیزی این کیهانِ بر مبنای [ آن] فضا و زمان [ بخصوص] را  تشکیل داده بود و اینکه چگونه تشکیل یافته بود، نبودند. این جغرافیدانان بودند که به شکلی فعال این مسائلِ مرتبط با فضا را از نیمه‌ی دومِ قرنِ بیستم مطالعه کردند.

فضا و جغرافی

درست مانند انسان‌شناسان که با «فرهنگ» کار می‌کنند، جغرافی‌دانان با ایده‌های « فضا» و «مکان» کار می‌کنند.  فضا و مکان اصطلاحاتی هستند که توسطِ جغرافی‌دانان مکرراَ به کار می‌روند  و همچنان منشوری غالبند که توسطِ جغرافی‌دانانِ انتقادی [۷] تا به امروز استفاده می‌شوند. لغت‌نامه به ما می‌گوید که فضا و مکانِ دلالت مفهومیِ جغرافیایی و قلمرویی دارند که بیشتر به پرسشِ کجا پاسخ می‌دهد تا پرسش‌های چه و چه کسی. اما آیا این پرسش‌ها [ اساساَ] از یکدیگر مستقلند؟ برای پاسخ به این پرسش و فهمِ فضا/ مکان فرد باید غرقِ جغرافی شود تا بداند جغرافی چگونه فضا/ مکان را نظریه‌پردازی [۸] کرده است. جز معدوی از جغرافی‌دانان، بقیه فضا ئ مکان را در رابطه‌ای دیالکتیک با یکدیگر دو چیزِ ذاتاَ متفاوت  می‌بینند. در ادامه به برخی از بحث‌ها حولِ فضا و مکان در جغرافی می‌پردازیم تا بفهمیم چگونه این اصطلاحات نظریه‌پردازی شده‌اند.

بیشترِ جغرافی‌دانان هم‌نظرند که فضا « آن بیرون» وجود دارد، اما فرد یک « مکان» را « می‌سازد». به عبارتِ دیگر فضا مرتبط با توپوگرافی [۹] است، در حالیکه مکان تجربه، تولید و بازتولید می‌شود؛ یعنی هم پدیدارشناختی [۱۰] و هم ساختاری [۱۱] است. فضا با تنوعی زیاد به شکلی نامتقارن یا عمومی‌، گستره‌ای یکپارچه، کلی یا کلی‌سازی‌شده، جهانی، فرارونده از ریشگی [۱۲]، بوروکراتیک، فنّاورانه و حوزه‌ای از عقل نظریه‌پردازی شده است. از طرفِ دیگر مکان، مادی و جزئی، محلی، ریشه‌دار و در حوزه‌ای که امورِ مادی آشکار می‌شوند، نظریه‌پردازی می‌شود. به شکلی رو به افزایش، فضا به مثابه‌ی فتحِ مکان با کمکِ فنّاوری دیده می‌شود. ( فریدمن، ۲۰۰۵) فمینیست‌ها  این نوع نگاه به «فضا» را به مثابه‌ی مکانِ عقل و سیاست‌های سطحِ بالا محسوب می‌کنند، درحالیکه مکان خودمانی و مادی است و بر روی بازپسگیری آن به عنوان حوزه‌ای سیاسی کار می‌کنند.  فضاها به وسیله‌ی تجربیاتِ تجسم‌یافته دارای جنسیت [۱۳] می‌شوند. فضا همچنین به شکل مفهومی نسبی نظریه‌پردازی می‌شود؛ فضا به صورتِ مستقل قدرتی ندارد اما به وسیله‌ی رخدادها و اشیاء ایجاد می‌شود، در حالیکه مکان با عاملیتِ انسانی ایجاد می‌شود و پایدار می‌ماند. مکان‌ها همواره بخشی از فضا هستند و فضاها منابع و چهارچوبهای مرجعی که مکان‌ها در آن ساخته می‌شوند را تأمین می‌کنند.   

برای دورین مَسِی [۱۴] (۱۹۹۱)  مکان‌ها به روی توصیف و تغییر در آینده گشوده‌اند. اگنو [۱۵] (۱۹۸۷) مکان را با سه مشخصه توصیف می‌کند؛ مکان به مثابه‌ی موقعیت یا محلّی در فضا، «حسی از مکان» که حسی از تعلّق را می‌سازد و در آخر، مکان به مثابه‌ی مجموعه‌ای از زمینه‌ها که در آنجا فعالیت‌های زندگی روزمره به مِنَصه‌ی ظهور می‌رسند. با این حال مکان‌ها از حیثِ معنا یا جنبه‌ی فضایی ثابت نیستند. در دنیایی جهانی‌شونده، مکان‌ها اختصاصاَ به شبکه‌هایی در سراسرِ  جغرافیاها متصلند. نایجل ثریفت [۱۶] مکان‌ها را به مثابه‌ی ساختنِ فضاهای گشوده به اتفاقِ یکدیگر می‌بیند. نومارکسیست‌هایی مانند لوفور فضا را به مثابه‌ی کلیت‌هایی انتزاعی ، جایی که سیاست‌ها و تراکنش‌های اقتصادی به مِنَصه‌ی ظهور می‌رسند، می‌بینند. برای او، فضای انتزاعی به وسیله‌ی بوروکراسیِ زندگیِ روزمره و بازنماییِ رشته‌‌ی فضاییِ طراحی و نظارت [۱۷]، استثمار می‌شود.  بنابراین، برای او این فضای انضمامی [۱۸] ( یا مکان) است که می‌تواند فضای انتزاعی را با جلوگیری از جریانِ فضاییِ بوروکراتیکِ رشته‌ها و اَعمالِ [۱۹] کنترل و نظارت، از استثمار بازپس بگیرد. همه‌ی جغرافی‌دانان مکان و فضا را به شکلی دیالکتیک نمی‌بینند. نظریه‌پردازانِ مارکسیستی چون هاروی و دی‌سرتو فضا را از مکان متمایز نمی‌کنند.  برای آنها فضا بوسیله‌ی فعالیت‌های مادیِ افراد و به وسیله‌ی بسیاری از فرآیندها و مذاکره‌ها ایجاد می‌شود. فضاها ایستا نیستند؛ بلکه جریان و انتشار به آنها شکل می‌دهد.

 

عاملیتِ انسانی مکان‌ها را در زمینه‌ای فضایی ایجاد می‌کند و مکان‌ها به افراد حسی از تعلق می‌بخشند.

عاملیتِ انسانی مکان‌ها را در زمینه‌ای فضایی ایجاد می‌کند و مکان‌ها به افراد حسی از تعلق می‌بخشند.

 

منبع: NIAS Consciousness Studies Programme

مرتبط: فضاهای داخلی در معماری و لایه‌های معنایی، بخشِ اول ، بخشِ دوم، بخشِ سوم، بخشِ چهارم، بخشِ پایانی

 

[۱] دکتر صنم روحی فارغ‌التحصیل رشته‌ی انسان‌شناسی از دانشگاه آمستردام است و سابقه‌ی تدریس در برخی دانشگاه‌های کشورش هند را در کارنامه دارد.   

[۲] genealogy of space

[۳] recognition

[۴] present epoch

[۵] given

[۶] Melanesian

[۷] critical geographers 

[۸] theorize

[۹] topographical

[۱۰] phenomenological

[۱۱] structural 

[۱۲] transcending rootedness

[۱۳] gendered

[۱۴] Doreen Massey

[۱۵]  Agnew

[۱۶] Nigel Thrift

[۱۷] surveillance

[۱۸] concrete space

[۱۹] practices

خانه‌ای معاصر برای آینده

مشخصاتِ کلی:

طراحانِ داخلی: استودیو In2

موقعیت: تایپه، تایوان

سرطراحان [۱]: هاوارد یو، ویلیام سون

مساحت: ۱۵۲فیت مربع [۲]

سالِ انجامِِ پروژه: ۲۰۱۸

سازندگان: BoConcept  ، GUBI ، QisDESIGN ، SeedDesign

 

خانه‌ای معاصر در آینده

خانه‌ای معاصر در آینده

 

طراحی‌های آینده تدریجاَ به تأکید بر روی یکپارچه کردنِ سبک‌های چینی و غربی  پایان خواهند داد، زیرا در چنین یکپارچگی‌ای، طبیعتاَ سبک‌های زندگیِ متفاوت غیرقابلِ تمایز خواهند شد. با به اشتراک گذاریِ  افکاری مشابه با صاحیان خانه که در خارج از کشور کار می‌کنند، ما طرحی از خانه را مفهوم‌پردازی کردیم که معاصر را با آینده یکپارچه می‌کند. با چینشِ نقاشی‌های غربی و شرقی در این خانه، اثرِ هنریِ نویی را تولید کردیم که در آینده می‌تواند به عنوانِ الهام‌بخشی برای موازنه‌ی فرهنگی و موفقیت مشترک عمل کند.

 

استفاده‌ی ترکیبی از نقاشی‌های غربی و شرقی

استفاده‌ی ترکیبی از نقاشی‌های غربی و شرقی

 

این طراحی محدود به بازآفرینیِ تکنیک‌های سنتیِ فرم‌های غربی و شرقی نیست و به جای آن فرم‌ها، بافت‌ها، الگوها و خطوط را که ریشه در جاهای متفاوتی دارند واسازی [۳] و بازسازماندهی [۴] می‌کند و آنها را در طراحیِ فضاییِ ساده‌ای به کار می‌برد. این کار توازنی دارای هارمونی که نه تنها بر روی مشارکتِ مشترک، بلکه بر روی ادغامی کامل و برابر از سبک‌ها استوار است ایجاد می‌کند، در حالیکه به صورتِ ضمنی دلالت مفهومیِ [۵] هنریِِ فضای زندگی را نشان می‌دهد.

 

سادگی در طراحیِ فضایی

سادگی در طراحیِ فضایی

این طراحی با استفاده از طرحی باز [۶] به عنوانِ نشانش، گشودگی‌ای رها [۷] را به کار می‌گیرد تا تمامِ کارکردهای زندگی را  یکپارچه ‌سازد و سیستمی از ارتباطات، اتصالات و بخش‌های مشترک در عینِ حفظِ فضای خصوصی را ایجاد کند. کاربستِ  هر دو نوع خطوطِ صاف و منحنی به عنوانِ راهنماهای دیداریِ ویژه‌ای برای ایجادِ تنوع در ادراک‌ها از  فضای زندگی عمل می‌کنند. کاربستِ مؤلفه‌های طراحی مانند شبکه‌ها، رشته‌ها و ستون‌های عمودی گستره‌ی متنوعی از تغییراتِ زمانی را به نورپردازی و سایه‌های فضای داخلی  می‌افزاید  و از این راه عنصری پویا را درونِ یک فضای ایستا ایجاد می‌کند.

 

بکارگیریِ مؤلفه‌های طراحی مانند شبکه‌ها، رشته‌ها و ستون‌های عمودی برای ایجادِ تنوع در نورپردازی در طولِ روز

بکارگیریِ مؤلفه‌های طراحی مانند شبکه‌ها، رشته‌ها و ستون‌های عمودی برای ایجادِ تنوع در نورپردازی در طولِ روز

 

این فضای رو به جنوب که در محله‌ای پرتنوع واقع شده است، درهای بادبزنیِ [۸] چرخشیِ افقی را برای ایجاد یک ورودیِ منعطف و تغییرپذیر  به کار گرفته است. این طراحی با کمکِ کرکره‌های افقی امکانِ انتشارِ نور را می‌دهد و فضایی را ایجاد می‌کند که در آن تعاملِ نور و سایه با تغییر دادنِ موقعیتِ درهای کرکره‌ای، بسته به اینکه چه زمانی از روز باشد، می‌تواند تنظیم شود.  

 

انتشارِ نور با کمکِ کرکره‌های افقی

انتشارِ نور با کمکِ کرکره‌های افقی

 

 

منبع:  arch daily

مرتبط: کوشک ایرانی با ایوان سرتاسری، طراحی گروه معماری زاو، مزرعه‌‌‌ی مدرن شگفت‌انگیز در دامنه‌ی کوه و قلمروی تلاقی/ گروهِ طراحی داخلیِ کای‌این 

 

[۱] lead designers

[۲] حدود ۴۶ متر مربع

[۳] deconstruction

[۴] reorganization

[۵] connotation

[۶] open plan

[۷] Free opening

[۸] louver doors 

قلمروی تلاقی/ گروهِ طراحی داخلیِ کای‌این

 

قلمروی تلاقی

قلمروی تلاقی

در این قلمرو تمام برنامه‌‌های زمانیِ شلوغ و پرعجله به سرعتی ملایم می‌رسند. در اینجا که از چهار طرف با استخرها و چشمه‌های آرامش‌بخش در بر گرفته شده است، اجزای معمارانه به وسیله‌ی ظروفِ آنتیکِ سرامیکیِ زیبا، درخت‌ها و سنگِ طبیعی تزئین شده‌اند [۱]. حیاطِ محوطه و درختانش حسی از جاذبه [۲] را  بوسیله‌ی لبه‌های هندسیِ  سازه‌ی معمارانه‌ی مرکزی همراه دارند. بر روی راهروی ورودی صداهای مزاحم و بوهای شهری جای خود را به زمزمه‌ای خفیف می‌دهند؛ گویی به فضا و زمانِ دیگری وارد شده‌ایم.

 

ظروفِ آنتیکِ سرامیکی به عنوان دکوراسیون

ظروفِ آنتیکِ سرامیکی به عنوان دکوراسیون

چوب، سنگ و دیگر عناصرِ طبیعی با پنجره‌های عریضِ فرانسوی به داخل آورده شده‌اند. سازماندهی‌های فضایی به صورت افقی گسترش پیدا می‌کند و به بازدیدکنندگان حسی از وسعتی آسوده‌کننده می‌بخشد. هر دو سمتِ  راهروهای متصل‌کننده، میزِ پذیرش و بخش‌های پذیرش  به کمکِ  تقاطع  کفِ چوبی و قطعاتِ با پوششِ سنگِ تیره به بخش‌هایی تقسیم شده‌اند. سمتِ راستِ بخشِ در معرضِ نگاهِ اصلی به کمکِ راهرویی خارجی که همچنین به اتاقِ نمایشِ AV و نمایشگاهِ گالریِ مد راه می‌برد، در دسترس است.  سه خانه‌ی شماتیک از سمتِ شرقی در دسترس است. کلّ سازماندهیِ فضایی و خط‌های حرکتی در فضای داخلی به صورتِ متمایز، با هالِ اصلی، راهرو و اتاق‌های اطراف که تجربه‌ی راه رفتنی را بازآفرینی می‌کنند که فقط در شکلِ کلاسیکِ آن قابلِ یافتن است، بخش‌بندی شده‌اند.  عناصرِ فضاییِ متعادل، آرامش‌بخش و پویا از انعطافِ اجزای مدرنِ طراحی الهام گرفته شده‌اند.

 

مبل‌های خاکستریِ کمرنگ و میزِ تیره حسی مجلل به این فضا داده‌اند.

مبل‌های خاکستریِ کمرنگ و میزِ تیره حسی مجلل به این فضا داده‌اند.

میزِ پذیرش بسطِ سه‌بُعدیِ کفِ راهروهای هالِ مرکزی است که از چیزهایی متفاوت اما در عینِ حال مکمّل مُرکّب شده‌اند. گستره‌ای از سنگِ تزئینی و روکش چوبی، با آهنگ‌ها و بافت‌هایی متضاد بومی از ابرهای مواج را در برابر کوه‌ها و جنگل‌ها به تصویر می‌کشند. هدفِ طراحی فراهم آوردنِ تمرکزی ظریف و زیبا بر بخشِ پذیرشِ اصلی است. چهار دیوارِ ساده‌ با ضخامتی به دقت بهینه‌شده برای پارتیشن‌بندیِ بخشِ گفتگو استفاده می‌شوند.  میزهای چوبیِ تیره و مبل‌ها خاکستریِ کم‌رنگ تجربه‌ای بسیار مجلل را فراهم می‌آورند. فرد می‌تواند به بیرون نگاه بیاندازد و نرده‌های آهنیِ موج‌دارِ بیرونِ دیوارها و آبنمای زمردینی که بر لبه‌ی آن قرار گرفته است را ببیند و متوجه شود که فرد و محیطِ اطرافش دیگر جدای از هم نیستند، بلکه به عنوان یک چیز در هم آمیخته‌اند؛ زمانی که ما بخشی از این عمارتِ تراس‌دار [۳] که در گوشه‌ای‌ پنهان مانده است از جنگل بتن [۴].

 

حسِ یگانگی با محیطِ اطراف

حسِ یگانگی با محیطِ اطراف

 

خلاصه‌ی پروژه:

معماری: طراحیِ داخلیِ کای-این[۵]

موقعیت: شهرِ تایپه‌ی جدید، تایوان

تیمِ طراحی: چین فنگ وو- چی شِنگ فَن 

مساحتِ: ۱۶۷۰ متر مربع

سالِ انجامِ پروژه: ۲۰۱۵

عکس‌ها از: کایل یو

 

منبع: arch daily

مرتبط: کوشک ایرانی با ایوان سرتاسری، طراحی گروه معماری زاو، مزرعه‌‌‌ی مدرن شگفت‌انگیز در دامنه‌ی کوه

 

[۱] decorated

[۲] Sense of gravity

[۳]  terraced pavilion 

[۴] منظور شهرِ شلوغ و پر سرو صدا است.

[۵] Cai-in interior design 

نورپردازیِ پنهان: 5 راه برای نورپردازیِ یک ساختمان به طرزی ظریف

 

نورپردازی، چه با دقت طراحی شود، چه به کارکردش تقلیل داده شود، می‌تواند عاملی تعیین‌کننده برای کیفیتِ یک فضا باشد و چگونگیِ ادراک شدنش و سکنی گزیدن در آن توسطِ کاربر را تحت تاثیر قرار دهد.اگرچه چیزی مستقل از بیشترِ عناصرِ معمارانه تلقی شده است، اما نورپردازی اغلب به دیوارها، سقف و کف‌ها نفوذ می‌کند؛ در عینِ حال نورپردازی جز در زمانی که کاربر به تابشِ آن نیاز دارد، تقریباَ به طورِ کامل ناپدید می‌شود. چگونه می‌توان سازه‌ای را به شکلی ظریف نورپردازی کرد، در حالیکه همزمان جوّی تحت تاثیر قرار دهنده حولِ آن ایجاد نمود؟  

نورپردازیِ توکار [۱]

با ایجادِ حفره‌هایی ظریف درونِ دیوارهای ساختمان‌ها، نور درونِ آن بازمی‌تابد و کاملاَ با بدنه همگن می‌شود. این برشِ درخشان می‌تواند  طول و عرضی متنوع داشته باشد و بر روی سطوح اثراتِ نوریِ متفاوتی بگذارد.

 

نورهای عقب‌رفته در دیوار

نورهای عقب‌رفته در دیوار

نورهای خطّی

این سیستم نمودِ طول فضا را افزایش می‌دهد و بر آن تاکید می‌کند. مستمراَ آن را نورپردازی می‌کند یا با سازماندهیِ عرضی‌اش به شکلی تقریبی آن ناحیه را تقسیم‌بندی می‌کند. به علاوه، می‌تواند به شکلی نامحسوس کاربران را در حرکتشان راهنمایی کند.

 

دیوارِ عقب‌رفته، نورِ میله‌ایِ ممتد

دیوارِ عقب‌رفته، نورِ میله‌ایِ ممتد

رگه‌های نور

منبع نورهای عقب‌رفته از چشم پنهان مانده‌اند تا بر عناصر معمارانه یا چشم‌اندازی تاکید کنند؛ چه داخلِ خانه و چه بیرونِ آن. همانند موردِ پیش، این نوع نیز می‌تواند در شب به عنوانِ راهنما عمل کند.

 

نورهای کار شده داخلِ زمین

نورهای کار شده داخلِ زمین

نقطه‌های روشن

مانند سیستمِ پیشین نقطه‌های روشن هم جنبه‌های مشابهی را فراهم می‌آورند و دیوارهای متمایز [۲]، کف‌ها  یا سقف‌ها را شکل می‌دهند. این منابعِ نوری از آهنِ ضدّ زنگ [۳] ساخته شده است تا در برابرِ شرایط آب و هوایی در بیرون از خانه مقاومت داشته باشد.

 

نورهای در طولِ یک مسیر

نورهای در طولِ یک مسیر

عناصرِ برسازنده‌ی درخشان [۴]

این «آجرِ نورانیِ» نوآورانه، نما را از درون آن نورپردازی می‌کند. عناصرِ برسازنده‌ی درخشان داخلِ یک دیوار کار می‌شوند و مانند آجرِ سنتی به نظر می‌رسند. آنها می‌توانند در میانه یا گوشه‌ی یک سازه واقع شوند و همچنین داخل، بالا یا روی دیوارهای منحنی قرار بگیرند.

 

نورهای آجرمانندِ عقب‌رفته داخلِ دیوار

نورهای آجرمانندِ عقب‌رفته داخلِ دیوار

 

منبع: arch daily

مرتبط: برای نورپردازی نما چه نکاتی را باید مد نظر داشت؟ بخشِ اول، بخشِ دوم  ، چگونه نورپردازیِ مناسبی انجام دهیم تا دفترِ کارِ خانگی‌ای کارکردی و برازنده داشته باشیم، بخشِ اول و بخشِ دوم

[۱] Built-in Lightning

[۲] accent walls

[۳] Stainless steel

[۴] Luminous Constructive Elements

چالش طراحی برای فضاهای کوچک: خانه‌ی 10×3 در ویتنام

این خانه محلّ سکونتی کوچک اما فکرشده است و در شهر [HCM  ، جایی که بلندترین ساختمان‌ها  را در ویتنامِ جنوبی داراست، واقع شده است. چالش‌های طراحیِ در این خانه، درونِ فضای رفت و آمدی فشرده که نشان از فضایِ محلّی- بومیِ فشرده دارد و به خوبی در نظر گرفته شده‌اند، تضاد میانِ نیاز به حریمِ شخصی و در عینِ حال میل به ارتباطِ داخلی/ خارجی بوده است. این خانه ایده‌ی زندگی کردن در فضای رفت و آمدیِ ۱۰×۳ متر مربعی که محیطی به لحاظِ فضایی، پویا را فراهم ‌آورَد، به پرسش می‌گیرد.

 

آزادسازی محدودیت‌های فضا

آزادسازی محدودیت‌های فضا

این ساختمان شاملِ استراتژیِ لایه‌بندی است که محدودیت‌های معمولِ  زندگیِ  محلّی را  رفع  می‌سازد. بنابراین، ساختارِ بیرونی جذابیتی زیبایی‌شناسانه پیدا می‌کند که خوانایی‌ِ [۲] اینکه معماری چگونه  به استراتژیِ فضایی و همچنین به مقیاسِ داخلی و گشودگیِ درونِ خانه پاسخ می‌دهد.

 

تعاملِ کارکردهای گوناگون در فضاهای کوچک با یکدیگر

تعاملِ کارکردهای گوناگون در فضاهای کوچک با یکدیگر

نمای بیرونیِ دوگانه، سقف‌های شناور و نورپردازیِ داخلی مشمولِ تعاملی فضایی با یکدیگر می‌شوند و همزمان از تهویه‌ای طبیعی [۳]  و نورپردازیِ طبیعی در طولِ روز بهره می‌برند. خلاء داخلی بینِ  طبقه‌ها کمک می‌کند تا ارتباط بینِ درون و بیرون حتی زمانی که درها بسته‌اند، حفظ شود.

 

استفاده از نور طبیعی در صبح برای نورپردازی

استفاده از نور طبیعی در صبح برای نورپردازی

در طولِ روز این معماری تعاملی میانِ نور و سایه فراهم می‌آورد که تجربه‌ی زمانیِ فصل‌های در گذر را عرضه می‌دارد. نور همچنین چنان در نظر گرفته شده است که  صبح در سمتِ مشرق و بعد از ظهر به سوی گوشه‌ای از راه‌پله که در مغرب واقع شده است، بر روی پنل‌های فلزی بازبتابد. در نظر گرفتنِ این فلز به صورتِ استعاری از لباسی نازک برای اتصالِ فضا، کمک می‌کند تا مرزهای بیرون و درون را با بهره‌گیری از شفافیت ترسیم کنیم.

 

آزادسازی محدودیت‌های فضا

آزادسازی محدودیت‌های فضا

برنامه‌ی محلّی که چندظرفیتی است، می‌باید در مفهومِ طراحی‌اش بازیگوشانه و منعطف باشد؛ آشپزخانه، دستشویی، انباری، راه‌پله و قفسه‌ی کتاب در کلی واحد با هم ادغام می‎‌شوند که مکعبی چند منظوره با محدودیت ۳×۳ متر مربع است.

مکعبی چندمنظوره

مکعبی چندمنظوره

 

اتاق‌خواب فشردگی‌ فضاییش را با کمکِ  تجربه‌ای تونل‌مانند که به وسیله‌ی سقفی سیمانی که باغی سبز بر روی آن قرار دارد، قاب گرفته می‌شود، بالا می‌برد. در صبحگاه آفتاب با فعل و انفعالی که با پنلهای استیلِ براق و تصادفی دارد و آستانه‌ای میانِ فضای بیرونی و درونی تعریف می‌کند، تجربه‌ای شگفت‌انگیز عرضه می‌دارد.

 

فشرده‌سازیِ فضا برای نهایتِ استفاده از آن

فشرده‌سازیِ فضا برای نهایتِ استفاده از آن

 

روحِ خانه مهمترین عنصری است که با چنین جوِی تعریف می‌شود. مراقبه نمادِ خلوص و اتصال بین انسان و طبیعت است و معماری چنین فعل و انفعالات روحانی‌ای را تسهیل می‌کند. از درگاه [۴]ِ مراقبه، راهِ خاکستریِ پوشیده سنگ‌ریزه‌ها برای این طراحی شده تا با پای برهنه بر روی آن راه رفته شود تا شما را در میانِ باغ  به نیمکتی برای مراقبه برساند. شما به منظره‌ای می‌رسید که در آن مهتاب مجموعه‌ای رمانتیک را روشن می‌سازد که به بدن کمک می‌کند تا در طبیعتِ شهری متراکم ، تمددِ اعصاب نماید.

 

استفاده از فضای سبز برای تمدد اعصای و روح‌بخشی به فضایی کوچک

استفاده از فضای سبز برای تمدد اعصای و روح‌بخشی به فضایی کوچک

 

 

خلاصه‌ای از اطلاعاتِ مربوط به این بنا:

معماری: DD concept

موقعیت:  شهر هوشی مین، ویتنام

معمار مسئول:  آن دونگ تو

مساحتِ زمین:   m2  ۱۱۰

سال تکمیل پروژه: ۲۰۱۴

 

منبع: arch daily

مرتبط: ۱۰ ترفند برای طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای کوچک ، طراحی داخلی شما چگونه بر روی ناخودآگاهتان اثر می‌گذارد؟ بخش اول و بخش دوم

 

[۱] Ho Chi Minh City

[۲] legibility  

[۳] natural cross-ventilation

[۴] doorway

 

بازسازیِ ویرانه‌های تاریخی به خانه‌های مدرن

کلبه‌ی کرافتر، اسکاتلند

کلبه‌ی کرافتر، اسکاتلند

 

همان ذهن‌های خلاقی که به صورتِ مجازی [۱] خانه‌ی اسپرینگفیلدِ سیمپسون‌ها را به مجموعه‌ای از سبک‌های معمارانه بدل کردند ، حالا با دسته‌ی دیگری از پروژه‌های طراحیِ خیالیِ چشمگیر بازگشته‌اند.

طراحانِ گرافیک در  استودیوهای نئومَم کارهای فوتوشاپیِ متنوعی از ویرانه‌های تاریخی که بقایای محل ویرانه‌ها را به شکلِ خانه‌ها مدرنِ لوکس نمایش می‌دهد، آفریده‌اند. این پروژه نه تنها بر روی زیباییِ پیشینِ این فضاهای رها شده تاکید می‌کند، بلکه برای هر کس که به دنبال در اختیار گرفتن و حفظِ محلّ یک ویرانه باشد، بسیار الهام‌بخش است.

 

ویرانه‌هایی در فیلیپین

ویرانه‌هایی در فیلیپین

 

در میانِ سازه‌هایی که ترمیمِ دیجیتالی شده‌اند: یک محلّ ویرانِ سابقاَ توخالی در فیلیپین که روزآمد شده است تا شاملِ سازه‌‌ی داخلی مستحکم  و یک باغ‌بامِ [۲] مسقّف شود،  یک محلّ سکونتِ بیابانیِ رها شده در استرالیا که به عزلتگاهی [۳] بابِ روز که با جعبه‌ی گُلی [۴] که از یک ماشینِ زنگ‌زده ساخته شده، کامل شده است، یک نقطه‌ی رها شده‌ی دیگر در آریزونا که به صورتِ یک خانه‌ی مدرنِ عمدتاَ شیشه‌ای  با ماشین‌رویی مارپیچ و گیاهان اطرافش به تصویر کشیده شده است، کلبه‌ی پوشیده از سنگِ کرافتر [۵] در اسکاتلند که به شکلی روزآمد شده است تا شاملِ بامی تعمیر شده و  اتاقِ زیرشیروانی‌ای دنج باشد، یک قلعه‌ی روی تپه در ایتالیا که با مجموعه‌ای از پنجره‌های شیشه‌ای مدرنیزه شده است و خانه‌ی چاچامبا  در کوه‌های پرو که به صورتِ مجازی با یک پنجره‌ی سقفی با استفاده از سنگ‌های دیواریِ موجود به عنوانِ پایه‌اش، سه سازه به هم متصل شده‌اند.

 

قلعه‌ی دی‌آرکو در ایتالیا

قلعه‌ی دی‌آرکو در ایتالیا

 

پیش از این نیز استودیوی نئومَم دستکاری در طراحیِ استادانه‌ی مشابهی را برای محموعه‌ای از ویرانه‌های باستانیِ مشهور انجام داده بود که شاملِ پارتنون، هرمِ خورشیدِ مکزیک و هرمِ نُهُچ‌مول، معبدِ ژوپیترِ ایتالیا و ناحیه‌ی ساکرا دی‌لارگوی آرژانتین، باروی ۳۹ در انگلستان و معبدِ لوکسورِ مصر می‌شوند.

استودیوی طراحی همچنین نقشه‌ی طبقات برخی مکان‌ها در شماری از سریال‌های تلویزیونیِ محبوب  را  برایمان فراهم آورده است.

 

منبع: apartment therapy 

مرتبط: چگونه برنامه‌های بهسازی نما می‌تواند برای اجتماع سودمند باشد و  ترمیم نمای ساختمان‌ های تاریخی ؛ کاهش ریسک مواد ترمیم‌کننده

 

[۱] virtually

[۲] rooftop garden

[۳] remote scape

[۴] flower box

[۵] stone-clad Crofter’s Cottage